Andragoogika BA, sessioonõpe


Tallinna Ülikool

bakalaureuseõpe (511)

sessioonõpe

26.08.2024

3 aastat

eesti keel

Eesti , Tallinn

täiskoormus: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 01.07.2024


Vastuvõtukriteeriumid

üldkeskharidus (310)

Õppekava, vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt: https://www.tlu.ee/hti/andragoogika

Vastuvõtulävend on 65 punkti.


Rohkem infot


Sisseastumiskatse

HTI sisseastumistest BA 2024

Sisseastumistest  sisaldab 45 ülesannet, mis hindavad eesti keele ja loetu mõistmise oskust, matemaatilis-loogilisi võimeid, üldist informeeritust, ruumilist mõtlemist ja ingliskeelse teksti mõistmise oskust. Testiga ei hinnata kutsesobivust, va ... Loe edasi

Kuupäev Algus Linn
02.07.2024 09:00
Tallinn
03.07.2024 00:00
Tallinn
05.07.2024 10:00
Tallinn

Andragoogika BA 2024 - motivatsioonivideo

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt: https://www.tlu.ee/hti/andragoogika ... Loe edasi

Andragoogika BA 2024 - kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt: https://www.tlu.ee/hti/andragoogika ... Loe edasi

Lisainfo

https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/KAANB/24.HR

Rohkem infot