Paide Gümnaasiumi Tertia (10. klass) õpperühma sisseastumine 2024


Paide Gümnaasium

üldkeskharidus (310)

päevane õpe

26.08.2024

eesti keel

Eesti , Paide linn

täiskoormus: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 01.04.2024


Vastuvõtukriteeriumid

põhiharidus (210)

Tertia õpperühma sisseastumisel moodustub õpilaste pingerida 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele keskmise hinde (osakaal 60% lõpptulemusest) ja vestluse (osakaal 40% lõpptulemusest) põhjal.

Esitatavaid dokumente kasutavad vastuvõtukomisjoni liikmed vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Sisseastumisvestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus), selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.

Sisseastumisvestlused toimuvad 15. - 26. aprillil. Individuaalse vestluse ajast teavitatakse sisseastumiskeskkonna kaudu 5. aprilliks.

Kooli vastuvõtmise esialgne pingerida selgub hiljemalt 10. maiks. Lõplik vastuvõetute nimekiri kinnitatakse 9. klassi lõputunnistuste esitamise järgselt.

Rohkem infot


Sisseastumiskatse

Keskmine hinne

Tertia õpperühma sisseastumisel moodustub õpilaste pingerida 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele keskmise hinde (osakaal 60% lõpptulemusest) ja vestluse (osakaal 40% lõpptulemusest) põhjal. ... Loe edasi

Vastuvõtuvestlus

Sisseastumisvestluse osakaal pingerea arvestuses on 40%. Sisseastumisvestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel (minapädevus, teaduspädevus, ... Loe edasi

Lisainfo

Paide Gümnaasiumi põhiväärtused on areng, avatus, usaldus, loovus ja koostöö. Neist väärtustest lähtume kooli õppekorralduses, õppetegevuses, suhtlemises kui töötamises. Väärtused on midagi, mis juhivad meie käitumist, meie hoiakuid, meie elustiili.

Kui tunned, et need väärtused on Sulle olulised ning soovid õppida Eesti ühes nüüdisaegsemas koolis, tule meile õppima!

Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb ajavahemikus 11. märts - 1. aprill esitada elektroonselt:

1. väljavõte 9. klassi klassitunnistusest;

2. väljavõte 9. klassi hinnetelehest;

3. elulookirjeldus;

4. motivatsioonikiri, milles kandideerija analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli valikut.

Esitatavaid dokumente kasutavad vastuvõtukomisjoni liikmed vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Sisseastumisvestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus), selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.

Sisseastumisvestlused toimuvad 15. - 26. aprillil. Individuaalse vestluse ajast teavitatakse sisseastumiskeskkonna kaudu 5. aprilliks.

Tertia õpperühma sisseastumisel moodustub õpilaste pingerida 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele keskmise hinde (osakaal 60% lõpptulemusest) ja vestluse (osakaal 40% lõpptulemusest) põhjal.

Kooli vastuvõtmise esialgne pingerida selgub hiljemalt 10. maiks. Lõplik vastuvõetute nimekiri kinnitatakse 9. klassi lõputunnistuste esitamise järgselt.

Rohkem infot