Raudteetransport, sessioonõpe 2024


Tallinna Tehnikakõrgkool

rakenduskõrgharidusõpe (514)

sessioonõpe

02.09.2024

3 aastat 6 kuud

eesti keel

Eesti , Tallinn, Pärnu mnt 62

täiskoormus: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 28.06.2024


Vastuvõtukriteeriumid

üldkeskharidus (310)

Kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmine hinne (üle kõikide ainete, välja arvatud eksamid) kandideerimislävendiga 3,4


Rohkem infot


Sisseastumiskatse

Akadeemiline test 2024

Tallinna Tehnikakõrgkool korraldab akadeemilise testi, mis ei ole kohustuslik kuid annab kandideerimisel kuni 1 lisapunkti. Testi saavad teha kandideerijad, kes oma avaldusel vastuvõtu perioodil 15.04.2024 - 28.06.2024 kell 12:00 kinnitavad osalemise ... Loe edasi

Kuupäev Algus Linn
03.07.2024 09:00
Lääne-Virumaa, Mõdriku
04.07.2024 09:00
Lääne-Virumaa, Mõdriku
05.07.2024 09:00
Lääne-Virumaa, Mõdriku
09.07.2024 18:20

TTK matemaatika test 2024

TTK matemaatika test on VABATAHTLIK ning on suunatud üliõpilaskandidaatidele, kes pole sooritanud matemaatika riigieksamit või soovib riigieksami tulemust parandada. Lisapunktid matemaatika riigieksami eest kantakse avaldustele jä ... Loe edasi

Lisainfo

Raudtee on suur ja keeruline süsteem. See tähendab rööpaid, teid, rajatisi ja veeremit ehk kõike seda, millel ja millega sõidetakse. Infrastruktuuri kõrvale on vaja ka täpset ja toimivat liikluskorraldust – inimesi ja süsteeme –, et reisijad ja kaup õigel ajal õigesse kohta jõuaksid. Seda kõike ohutult, targalt ja keskkonnasõbralikult, ühendades Eestit Euroopaga.

Raudteetranspordi (Railway Transportation) õppekava:

  • õpetab määratlema objektiivseid transporditeenuste vajadusi ning nende mõju majandusele, keskkonnale ja elanikkonnale.
  • annab teadmised raudteetranspordi tehnilistest ja tehnoloogilistest komponentidest (infrastruktuur ja veerem), nende seostest ja töötingimustest.
  • aitab orienteeruda Eesti ja Euroopa Liidu õigusruumi reguleerimise põhimõtetes.
  • aitab mõista ja rakendada raudteetranspordi korraldamise meetodeid ning ohutu raudteeliikluse põhimõtteid.
  • selgitab erinevate transpordiliikide arengu globaalseid suundumusi maailmas ning Eesti transpordisüsteemi integreerimise võimalusi ja viise ühtsesse transpordivaldkonda (interoperability).
  • õpetab erialaseks tegevuseks vajalikke üld- ja eriteadmisi raudteede planeerimise, projekteerimise, side ja korrashoiu alal.


Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti vanim ja suurim tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Selle lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ja bakalaureusekraadi, mis kinnitab, et oled oma valdkonna tõeline spetsialist ja võid asuda kohe tööle või kandideerida magistriõppesse Eestis või välismaal.

Rohkem infot