Kutsevaliku õppekava - 30EKAP


Tartu Rakenduslik Kolledž

2. taseme kutseõpe (421)

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

02.09.2024

0 aasta 6 kuud

eesti keel

määramata: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 15.08.2024


Vastuvõtukriteeriumid

ei oma haridust (993)


  • Haridusnõue puudub
  • Individuaalne vestlus


Rohkem infot


Sisseastumiskatse

Kutsevalikuõpe -30EKAP (individuaalvestlus)

... Loe edasi

LisainfoTUTVUSTUS

Kutsevalikuõppe periood on orienteeruvalt 6 kuud, selle täpne sisu ja pikkus sõltub sinu oskustest, huvidest, vajadusest ja võimetest. 

Õppe käigus saab õpilane tutvuda kooli erialadega ning külastada ka teisi kutsekoole. Lisaks praktilisele õppele läbivad õpilased veel ka karjääriõpetuse, suhtlemise, ohutusõpetuse, õiguse alused ja põhiainete (matemaatika ja eesti keele) ained. Vähese eesti keele oskusega õpilased saavad täiendavat keeleõpet.


Kutsevaliku õppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnangulehe ning üleminekuplaani.


KELLELE?

  • oled lõpetanud põhikooli, kuid ei tea veel täpselt, millise eriala kasuks otsustada või ei saanud soovitud kooli/erialale õppima;

  • oled katkestanud põhikooli ja pole õpingutega jätkanud (ja oled vähemalt 17-aastane);

  • oled lõpetanud põhikooli, aga pole veel edasi õppima läinud;

  • oled katkestanud kutsekoolis õppe esimesel või teisel kursusel;

  • tunned, et soovid oma seniseid erialavalikuid muuta ja leida enda jaoks sobivam eriala;

  • soovid omandada oskusi, et edukalt tööellu siseneda.


KUIDAS TOIMUB?

Koolipõhine õpe toimub septembrist veebruarini. Tegemist on päevase õppega, õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on pidevas vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. VASTUVÕTUTINGIMUSED:

  • Haridusnõue puudub
  • Individuaalne vestlusKui Sul on lisaküsimusi või soovid õppes osaleda, siis võta ühendust:

KONTAKTISIK
Anu Perve
anu.perve@voco.ee
5173469

Kui sa pole kindel, kas asuda õppima eriala või alustada kutsevalikuõppega, pea nõu karjäärinõustajaga: helen.johanson@voco.ee.Rohkem infot