Kutsevaliku õppekava - 60EKAP


Tartu Rakenduslik Kolledž

2. taseme kutseõpe (421)

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

02.09.2024

1 aasta

eesti keel

Eesti , Tartu

määramata: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 15.08.2024


Vastuvõtukriteeriumid

ei oma haridust (993)


  • Põhihariduse olemasolu
  • Uussisserändaja (alla 3 aasta elanud Eestis ja eesti keelest erineva ema- või kodukeelega) õpilane)
  • Individuaalne vestlusSisseastumiskatse

Kutsevalikuõpe - 60EKAP (individuaalvestlus)

... Loe edasi

Lisainfo
TUTVUSTUS

 

Tartu Rakenduslik Kolledž pakub Ukrainast saabunud põgenikele kutseõppesse või tööellu sisenemiseks kohandatud  ettevalmistuskursust, mis annab ülevaadet Eesti riigi kutseharidussüsteemist,  infot karjääri- ja õppimisvõimaluste kohta.

KUTSEVALIKUÕPPE KURSUS  on paindlik ning lähtub konkreetse õppija vajadustest, võimetest ja huvidest. Kursuse kestus on 1 õppeaasta, mil saab õppida eesti keelt, ohutusõpetust, matemaatikat, inglise keelt, ukraina keelt, psühholoogiat, ühiskonnaõpetust ning käia praktikal mitmel kolledžis õpitaval erialal.

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on pidevas vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. 

KELLELE?

Kursus on orienteeritud sulle, kui:

1.     oled uussisserändaja;

2.     sul on omandatud põhiharidus; 

3.     sa ei tea veel, millise eriala kasuks otsustada või ei saanud soovitud kooli/erialale sisse;

4.     soovid saada eesti keele täiendõpet, et jätkata enda haridusteed;

5.     soovid jätkata õpingut Eesti kutseharidusasutuses.

KUIDAS TOIMUB?

Koolipõhine õpe toimub päevases õppes. Õppe toimub septembrist juuni lõpuni, kestab 1 õppeaasta.

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED:

  • Põhihariduse olemasolu
  • Uussisserändaja (alla 3 aasta elanud Eestis ja eesti keelest erineva ema- või kodukeelega) õpilane)
  • Individuaalne vestlus

 

KONTAKTISIK

Anna Savihhina

anna.savihhina@voco.ee

54670684

 

Ksenia George

ksenia.george@voco.ee

+372 5854 1134