Registreerimine programmeerimise sisseastumiseksamile


Tartu Ülikool

määramata

päevane õpe

eesti keel

Tartu

täiskoormus: tasuta

Kandideerimistähtaeg: 26.05.2024


Sisseastumiskatse

Programmeerimise sisseastumiseksam

Programmeerimise sisseastumiseksam kestab 180 minutit. Eksam on programmeerimiskeeles Python ja  koosneb kahest osast: 6 ülesannet lahendatakse paberil, 2 ülesannet arvutis.


Kuupäev Algus Linn
01.06.2024 12:00
Tartu

Lisainfo

Programmeerimise sisseastumiseksami tulemusega saab kandideerida Tartu Ülikooli informaatika bakalaureuseõppesse.

Informaatika õppekaval toimub vastuvõtt ka eesti keele ja matemaatika riigieksami tulemuste alusel. Juhul, kui kandidaat on sooritanud nii riigieksamid kui ka sisseastumiseksami, läheb arvesse parem tulemus.

Lisainfo eksami kohta: didaktika.cs.ut.ee/progeksam

Eksami tulemused avalikustatakse SAISis hiljemalt 10. juunil 2024.

Juhul, kui SAISi kaudu registreerimine ei ole võimalik (ID-kaart on kadunud, aegunud, muud tehnilised tõrked), siis kirjutage registreerimissooviga e-posti aadressile sisseastumine@ut.ee. Lisage juurde koopia/pilt isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart, pass, juhiluba).