Laevajuhtimine VDLR


Tallinna Tehnikaülikool

rakenduskõrgharidusõpe (514)

päevane õpe

4 aastat

eesti keel

Eesti , Tallinn

täiskoormus: tasuta
osakoormus: tasuline

Sihtgrupp:
Valuuta: EUR
Hind: 50
Periood: 1 EAP
Rohkem infot:
Tasu eest õpivad osakoormusega õpet alustavad üliõpilased ja need, kel puudub seadusest tulenev õigus tasuta õpinguid alustada.

Kandideerimistähtaeg: 03.07.2024


Vastuvõtukriteeriumid

üldkeskharidus (310),põhiharidust eeldav kutse- ja keskharidus (313),põhiharidust eeldav keskeri-/tehnikumiharidus (314),kutsekeskharidus põhihariduse baasil (323),kutsekeskharidusõpe (411),4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (441)

Vastuvõtt toimub lävendi ületamise alusel. Kõik, kelle lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,80 või kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 50 punkti ning kes saavad vastuvõtuankeedi ja vestluse koondtulemuseks vähemalt 5 punkti 10st, saavad soovi korral õppekoha. Laia matemaatika riigieksamit võib asendada ka Taltech matemaatika sisseastumiskatse või EMERA akadeemiline test. Erialal õppimine nõuab spetsiaalse tervisetõendi olemasolu!

Rohkem infot


Sisseastumiskatse

Laevajuhtimine (VDLR) vestlus

... Loe edasi

Lisainfo