Toidu- ja biotehnoloogia LATB


Tallinna Tehnikaülikool

bakalaureuseõpe (511)

päevane õpe

3 aastat

eesti keel

Eesti , Tallinn

täiskoormus: tasuta
osakoormus: tasuline

Sihtgrupp:
Valuuta: EUR
Hind: 50
Periood: 1 EAP
Rohkem infot:
Tasu eest õpivad osakoormusega õpet alustavad üliõpilased ja need, kel puudub seadusest tulenev õigus tasuta õpinguid alustada.

Kandideerimistähtaeg: 03.07.2024


Vastuvõtukriteeriumid

üldkeskharidus (310),põhiharidust eeldav kutse- ja keskharidus (313),põhiharidust eeldav keskeri-/tehnikumiharidus (314),kutsekeskharidus põhihariduse baasil (323),kutsekeskharidusõpe (411),4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (441)

Vastuvõtt toimub lävendi ületamise alusel. Kõik, kelle (laia) matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 50 punkti ja eesti keele riigieksamitulemus vähemalt 50 punkti (eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti) ning kelle kahe riigieksami summa on vähemalt 110, saavad soovi korral õppekoha. Kui õppimatuleku kinnitab vähem kui 25 sisseastujat, pakutakse madalamate riigieksamipunktidega kandidaatidele õppekohti kuni piirarvu täitumiseni, pingerea alusel, aga mitte rohkem kui 50%-le lävendi ületajate arvust. Sobivate kandidaatidega võtab ülikooli vastuvõtt ise ühendust hiljemalt 16.08.

Rohkem infot


Lisainfo