Disain ja innovatsioon (moedisaini korraldus, ruumikujundus, toote- ja keskkonnadisain, visuaalne kommunikatsioon) bakalaureuseõpe 2024


Eesti Kunstiakadeemia

bakalaureuseõpe (511)

sessioonõpe

27.08.2024

3 aastat

eesti keel

Eesti , Tallinn

osakoormus: tasuline

Sihtgrupp: Kõik
Valuuta: EUR
Hind: 3300
Periood: aastamakse
Rohkem infot:
Tasulisele õppekohale immatrikuleerimise aluseks on lepingu sõlmimine ja ettemaksu (200 eurot) maksmine 15. augustiks.

Kandideerimistähtaeg: 27.06.2024


Vastuvõtukriteeriumid

üldkeskharidus (310)

Kandideerimiseks vajalikud riigieksamid:

  • eesti keel 40 punkti või eesti keel teise keelena 75 punkti
  • inglise keel B1 tasemel

Loe keelenõuete kohta lähemalt kodulehelt

Eesti keele testid vene õppekeelega kooli lõpetanutele ja välismaal keskkooli lõpetanutele. Rohkem infot kodulehel

Koos avaldusega tuleb esitada küsimustik ja portfoolio.

Sisseastumiseksamid:

  • Eksamiülesanne 
  • Vestlus, küsimustik, portfoolio

Täpsemalt saab sisseastumiseksamite ja vestluseks esitatavate tööde kohta lugeda SIIT

Disain ja innovatsiooni õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Küsimused leiada SIIT

Õppekavale on kehtestatud kandideerimislävend 6 punkti. Kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Rohkem infot


Sisseastumiskatse

BDI Vestlus (2024)

Toimumise aeg:  05.07.2024 Põhja pst 7- A403

BDI Eksamiülesanne (2024)

Toimumise aeg: 05.07.2024 Põhja pst 7- A402Lisainfo

Õpe on jaotatud 4 aasta peale.

Rohkem infot